ما که هستیم

ما یک گروه آموزشی با انگیزه هستیم .

مجموعه آموزشی زبان کلاس در کنار اساتید مجرب آموزش زبان درتلاش است
محیطی با انگیزه و توامان با شور یادگیری زبان انگلیسی برای هر یک از زبان آموزان ایجاد نمایید.در این راستا شناسایی نیازهای آموزشی هر زبان آموز اولیت اساسی کار ما در کنار آموزش علمی وعملی و موثر می باشد.

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

ما به اصول آموزشی و اخلاق آموزشی خویش پایبندیم.

هدف ما کسب درآمد نیست بلکه هدف ما آموزش و ارتقا سطح علمی زبان اموزان می باشد که ثمره جانبی این عمل درآمد متناسب با آموزش می باشد. دلسوزی و پشتکار و درایت اموزشی اصول ماست. وقتی درختی خوب اماده نگردد ثمره ای قابل قبول نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

آموزش های ما طیف خاصی را در بر ندارد و همگانی است.

هر شخصی که نیاز به یادگیری زبان انگلیسی دارد در زمره ارادی است که ما میتوانیم به او خدمات اموزشی ارایه دهیم.این گرو ها از افراد علاقه مند به زبان تا افرادی که قصد مهاجرت را دارند شامل میگردد.

اطلاعات بیشتر
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما