فرم نظر سنجی آموزشگاه مجازی زبان کلاس

با سلام

ضمن تشکر از شما

زبان آموز / والد محترم

لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در جهت بهبود فرآیند آموزشی

یاری نمایید.

نظر سنجی شماره یک

  • مدرس 1: سرکار خانم نعمتی

نظر سنجی شماره دو

  • مدرس 2: جناب آقای امیری

تعدا افراد شرکت کننده

تعداد افراد شرکت کننده در نظر سنجی مدرس : سرکار خانم نعمتی 68تعداد زبان آموزان شرکت کننده
تعداد افراد شرکت کننده در نظر سنجی مدرس : جنای آقای امیری 69تعداد زبان آموزان شرکت کننده

در صورت رضایت و تمایل از کلاس های ما،لطفا ویدئویی جهت حمایت از ما و رضایت از کلاسهای آموزشی

بصورت کوتاه تهیه و به واتساپ یا تلگرام ما ارسال نمایید.

جهت تشکر از ارسال ویدئوی شما یک هدیه از ما برای شما در نظر گرفته شده است.