پرداخت اقساط شهریه های آموزشی

لطفا در قسمت توضیحات دوره ی آموزشی را درج نمایید

[BMIpaymentform]

شماره کارت در تصویر بالا موجود است.