نقشه آموزشی آموزشگاه زبان کلاس

راهنمای منابع و محتوایات آموزشی

 دسترسی ساده به مباحث

در دسته بندی های مختلف

مهارت های شنیداری Listening Skills

مرجع تمرین های شنیدار سطح A

به همراه سوال و متن

مرجع تمرین های شنیدار سطح B

به همراه سوال و متن

پادکستهای آموزشی English Podcasts

پادکستهای سطح پایه Elementary

به همراه مکالمه ، تحلیل و واژگان

پادکستهای سطح پایه Intermediate

به همراه مکالمه ، تحلیل و واژگان

پادکستهای سطح پایه Upper-Intermediate

به همراه مکالمه ، تحلیل و واژگان

پادکستهای سطح پایه Advanced

به همراه مکالمه ، تحلیل و واژگان

مهارت های گرامر و واژگان Grammar and Word Skills

دوره خودآموز 100 درس صوتی

در موضوعات مختلف

لیست لغات پرکاربرد

به همراه مثال و معنی

تمرین های گرامری آنلاین

به همراه پاسخ