تاریخ شروع

6:00 ق.ظ

سه شنبه, فروردین 19, 1399

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

پنجشنبه, آذر 20, 1399

آدرس

آنلاین ( ارسال لینک کلاس )

درباره وبینار

یادگیری مقدماتی اصول و تکنیک های واژه شناسی و ریشه شناسی

تاثیر شناخت ساختار کلمات در درک معانی کلمات

اهداف یادگیری

  • افزایش دایره لغات
  • ارتقا مهارت درک مطلب
  • جلوگیری از ایجاد استرس در آزمون
  • تسهیل حل مساله و تست زدن