تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

جمعه, شهریور 28, 1399

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

چهارشنبه, مهر 9, 1399

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

درباره وبینار

  • ترجمه داستان فارسی به انگلیسی
  • بررسی گرامر های پایه
  • بررسی زمانها در انگلیسی
  • جمله سازی
  • ویژه سطح پایه و مقدماتی

شرکت در آزمون تعیین سطح >> شرکت در آزمون

توجه: دوره بصورت جلسه ای برگزار میگردد.برنامه زمانی بر اساس اکثریت تنظیم میگردد.