تاریخ شروع

6:00 ق.ظ

پنجشنبه, فروردین 21, 1399

تاریخ پایان

8:00 ب.ظ

پنجشنبه, اردیبهشت 18, 1399

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

درباره وبینار

یادگیری کاربردها و ساختارهای زمان حال استمراری

نحوه ترجمه زمان حال استمراری

جمله سازی