نمایش دادن همه 6 نتیجه

آموزش عمومی زبان دوازدهم ویژن 3

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 2 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
0
350,000 - 500,000 ریال

آموزش خصوصی زبان یازدهم ویژن 2

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 1 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
0
550,000 ریال

آموزش خصوصی زبان دوازدهم ویژن 3

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 3 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
0
600,000 ریال

آموزش عمومی زبان یازدهم ویژن 2

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 2 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
0
350,000 - 500,000 ریال

آموزش عمومی زبان دهم ویژن 1

حضوری - مجازی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 1 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
0
600,000 - 1,000,000 ریال

آموزش خصوصی زبان دهم ویژن 1

حضوری - مجازی
4.00 1 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزشی براساس کتاب ویژن 1 Vision تدریس می گردد.در این…
متغیر
122
500,000 ریال