تاریخ شروع

2:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/09/24

تاریخ پایان

5:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/10/29

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

عنوان وبینار :

همایند یا collocation دو یا چند کلمه هستند که معمولاً با هم استفاده می‌شوند. تنها این ترکیبها هستند که از نظر یک فرد انگلیسی زبان طبیعی است و مورد استفاده قرار میگیرد. لذا، در صورت استفاده از کلمات دیگر به جای این ترکیبهای درست این ترکیب ها یا عبارات ممکن است غیرعادی یا حتی «نادرست» باشند.

اهمیت یادگیری همایندها یا collocationهای زبان انگلیسی

چرا زبان آموزان باید همایندها یا collocationها را بیاموزند؟

با آموختن همایندها شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از زبان انگلیسی (یا سایر زبانهای خارجه) استفاده نمایید.از سویی دیگر می توانید آنچه که قصد بیانش را دارید (از توصیف یک اتفاق یا شرح حال خود) به شکلی متنوع، زیبا و همواره صحیح به زبان انگلیسی بیان نمایید و همیشه راهها و کلمات و صفات مختلف و متنوعی را برای منظورهای مختلف در ذهن دارید.
همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب ها را راحت تر از کلمات تکی و مجزا به خاطر میسپارد.

اهداف یادگیری

  • بررسی ساختار کالوکیشنها
  • بررسی اهمیت و نقش کالوکیشنها
  • تقویت گفتار و نگارش
  • راه های ارتقا مهارتها و اعتماد به نفس
  • تسهیل درک مطالب و محتوا