تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

شنبه - 1400/05/02

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/06/02

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

درباره دوره:

  • جمله سازی فارسی به انگلیسی
  • بررسی گرامر های پایه
  • بررسی زمانها در انگلیسی
  •  بررسی معادل ها
  • ویژه سطح پایه و مقدماتی A1  و A2

مدرس: علیرضا امیری

روز برگزاری: روزهای زوج

ساعت برگزاری: 3-4 عصر

 

شرکت در آزمون تعیین سطح >> شرکت در آزمون

توجه: شرکت در ازمون تعیین سطح  رایگان و ضروری می باشد.