تاریخ شروع

12:00 ق.ظ

جمعه - 1399/06/28

تاریخ پایان

12:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1399/07/09

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

درباره وبینار

  • ترجمه داستان فارسی به انگلیسی
  • بررسی گرامر های پایه
  • بررسی زمانها در انگلیسی
  • جمله سازی
  • ویژه سطح پایه و مقدماتی

شرکت در آزمون تعیین سطح >> شرکت در آزمون

توجه: دوره بصورت جلسه ای برگزار میگردد.برنامه زمانی بر اساس اکثریت تنظیم میگردد.