تاریخ شروع

6:00 ق.ظ

پنج‌شنبه - 1399/01/21

تاریخ پایان

8:00 ب.ظ

پنج‌شنبه - 1399/02/18

آدرس

آنلاین (ارسال لینک کلاس)

درباره وبینار

یادگیری کاربردها و ساختارهای زمان حال استمراری

نحوه ترجمه زمان حال استمراری

جمله سازی